Son Gezdikleriniz

Vergi Hizmetleri

28 Kasım 2011
Tam Tasdik Hizmetleri
 
HSY Audit, yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgeler ile ilgili mali tabloların denetimini gerçekleştirir.
Bu hizmetler kapsamında;
• Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve kurumlar vergisi beyannamesinin Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanması,
• Denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hatalarının düzeltilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması,
• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü,
•  İlgili raporların düzenlenmesi ,
işlemleri yer almaktadır.
 
KDV İadesi Hizmetleri
 
HSY Audit, KDV İadesi Hizmetleri kapsamında şirketlerin iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti, katma değer vergisi iadesinin gerçekleşmesine dönük iade raporlarının yazılması, raporların yazılması için gerekli alt firma ve karşıt incelemelerin yapılması, yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi ile; KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması veya teminatların çözülmesi hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilmesini sağlamaktadır.
 
Hizmetler
• Katma Değer Vergisi Kanunu’nda iade hakkı doğuran işlemler ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV'nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi.
• Alt firma incelemeleri ve karşıt incelemeler sonucunda YMM raporları düzenlenmesi.
• Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
• İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi.
• Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.
 
Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri
HSY Audit, küreselleşen dünyada gün geçtikçe karmaşık hale gelen vergi mevzuatına hakim ve son değişiklikleri yakından takip eden uzman personeli ile müşterilerine, sahip oldukları kaynakları verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri adına en üst düzeyde destek sağlamaktadır.
 
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 
Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
Bireysel Vergi Danışmanlığı
Yatırım ve Vergi Planlaması
Uluslararası Vergi Danışmanlığı
Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
Birleşme, Satın Alma, Bölünme, Tasfiye, ve Nevi Değişikliği Danışmanlığı
Mali Hukuk Hizmetleri
Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Danışmanlık
Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili
Bize Ulaşın
Ana Sayfa
|
Hizmetlerimiz
|
Hakkımızda
|
CHI Business Academy
|
İletişim


HSY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. & TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 100’ü aşkın ülkede 640 ofis 28.000 profesyonel çalışanı ile dünyanın muhasebe ve denetim alanında on büyük firmasının içerisinde yer alan Crowe Hortwath International’ın Türkiye üyesidir. Bu web sitesi bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Mali ve hukuki tavsiye olarak alınmamalıdır. Sitede yer alan bilgiler ışığında uzman görüşü alınmadan yapılan işlemlerden dolayı ilgili üye şirketler sorumlu tutulamaz.